Теорія держави і права

Деталі

Теорія держави і права

В умовах зміцнення гарантій законності, прав і свобод людини і громадянина важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури студентів-міжнародників. Без глибоких знань теорії держави і права, прав і законних інтересів людини і громадянина, чинного законодавства стає неможливим входження України в Європейську і світову спільноту. Тому основною метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами-міжнародниками вмінь і навичок щодо питань, які пов'язані із закономірностями виникнення, розвитку, функціонування державно-правових явищ у суспільстві, отримання відповідних форм і методів роботи в нормотворчій діяльності при здійсненні аналізу, систематизації, порівняння чинного вітчизняного та міжнародного законодавства, у процесі правореалізаційної діяльності в державних установах, в узагальненні міжнародної юридичної практики та інших практичних діях.

Навчальна дисципліна складається із двох модулів, де студенти отримують загальні знання про державу і право, оволодівають юридичною термінологією, а також формують високий рівень правосвідомості та правової культури.

По закінченню вивчення навчальної дисципліни студенти-міжнародники вміють: вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; характеризувати державу, як політико-правове явище; типологізувати держави за конституційно-правовою базою, історичним типом; орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити; відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин; аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-правових явищ; вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях; здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку; критично дивитися на явища правової системи, використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення міжнародних та вітчизняних правових проблем; застосувати теоретичні знання політико-правових концепцій для високопрофесійного виконання службових обов’язків у сфері міжнародних відносин.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ