Наукові видання  

   

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 6: Історичні науки

Деталі

Вимоги до оформлення статей
в «Науковий часопис»
НПУ імені М.П. Драгоманова

Статті подаються в електронному варіанті на дискеті 3,5" у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word 7.0 або MS Word 97, де назвою файлу є прізвище автора. До дискети додається роздрукований варіант статті на папері формату А4, підписаний автором. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні та стилістичні помилки відповідальність несуть автори.
Зверху сторінки статті подаються ім’я та прізвище, назва міста, назва статті, анотації українською та російською мовами, наприклад:


Володимир Борисенко
(м. Київ)

ПОГЛЯДИ М. П. ДРАГОМАНОВА НА ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ І МОСКОВЩИНИ

Розглядаються погляди М. П. Драгоманова на характер відносин між Україною і Московщиною, викладені ним у праці “Україна і Москва в історичних взаєминах” (Львів, 1937).
Рассматриваются взгляды М. П. Драгоманова на характер отношений между Украиной и Московией, изложенные им в работе “Україна і Москва в історичних взаєминах” (Львов, 1937).Під час оформлення статті просимо чітко дотримуватися таких вимог:

1. Текст повинен бути набраний в Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, через 1,5 інтервала, 14 кеглем; поля: ліве – не менше 30мм, праве не мен. – 15 мм., верхнє, нижнє – не мен. 20 мм (до 30 рядків по 60 – 64 символи).
2. Посилання даються по наростаючій у квадратних дужках [1], [2], [3]… відповідно посилань у тексті в кінці статті подається література, яка має бути оформлена відповідно до сучасних вимог ВАК України.

Стаття повинна вміщувати такі елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

(витяг з постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". - Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1).

До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повністю звання, посада, контактні телефони.

Увага! Матеріали, які не відповідають вимогам ВАК України щодо оформлення статей, не будуть розглядатися.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

12570869
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18006
22415
80956
10964578
591776
489052
12570869

Your IP: 35.172.195.82
Server Time: 2020-01-29 20:19:25
   

Хто на сайті?  

На сайті 243 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ