Спеціальність "Історія і правознавство"

Деталі
Перегляди: 7550

Навчальна програма для спеціальності "Історія і правознавство"

І курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Логіка
2. Риторика
3.Фізичне виховання
4. Основи медичних знань
5. Вікова фізіологія і валеологія
6. Вступ до спеціальності
Екзаменаційні дисципліни:
1. Ділова Українська мова
2. Спеціальні історичні дисципліни
3. Історія стродавнього світу
4. Історія слов’янських народів
5. Історія правових і політичних вчень          

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Іноземна мова.
2. Історія України.
3. Фізичне виховання.
4. Історія держави і права.
Екзаменаційні дисципліни:
1. Археологія.
2. Історія слов'янських народів.               
3. Історія стародавнього світу.
4. Психологія.
5. Теорія держави і права.

ІІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Фізичне виховання
2.  Історична географія
3.  Технічні засоби навчання
4.  Конституційне право України                   

 
Екзаменаційні дисципліни:
1. Педагогіка
2. Історія України
3. Історія середніх віків
4. Історія слов’янських народів 

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Історичне краєзнавство
2. Історія слов'янських народів
3. Основи екології
4. Технічні засобти навчання
5. Адміністративне право України            
6. Основи наукових досліджень
7.Фізичне виховання
Екзаменаційні дисципліни:
1. Іноземна мова
2. Історія середніх віків
3. Історія України
4. Психологія
5. Цивільне і гос. право, цив.
і арбітражний процес

ІІІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Релігієзнавство
2. Етика та естетика
3. Безпека життєдіяльності та ЦО
4. Основи охорони праці
5. Освітньо-виховні системи та технології       
6. Сімейне право
Екзаменаційні дисципліни:
1. сторія педагогіки
2. сторія України
3. Нова історія країн Європи та Америки
4. Історія слов’янських народів
5. Цивільне і господарське право,
цивільний і господарський процес 
 

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. ІсторіЯ України
2. Педагогічна творчість
3. Теорія та методика навчання історії
4. основи охорони праці
Екзаменаційні дисципліни:
1. Історія культури зарубіжних країн
2. Історія слов'янських народів
3. Нова історія країн Європи та Америки       
4. Основи економічної теорії
5. Правоохоронні органи України
6. Фізичне виховання

 
IV курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1.  Шк. курс історії України та МН
2. Шк. курс всесвітньої історії та МН
3. Історія Уркаїни
4. Нова історія країн Азії та Африки           
5. ТМН правознавства
6. Кримінологія
Екзаменаційні дисципліни:
1.  Соціологія
2.  ТМН історії
3.  Українська етнографія
4. Трудове право України  

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Політологія
2. ТМН суспільно-політичних дисциплін          
3. Шкільний курс "Рідний край" та МН

Екзаменаційні дисципліни:
1. Історія України
2. Нова історія Азії та Африки
3. Нова історія країн Європи і Америки
4. ТМН навчання правознавства

 
    V курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Основи праці в галузі
2. Вища освіта і болонський процес
3. Історія української культури
4. Новітня історія країни Азії та Африки
5. Інтелектуальна вланість (для магістрів)
6. Методологія і методи наукових досліджень
7. Організація управління навчального поцесу і виховної роботи у ВНЗ
Екзаменаційні дисципліни:
1. Історіографія нової і новітньої історії
2. ТМН суспільно-політичних дисциплін
3. Народознавство
4. Міжнародне право

ІІ семестр