Спеціальність "Історія і суспільствознавство"

Деталі
Перегляди: 6796

Навчальна програма для спеціальності "Історія і суспільствознавство"

І курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Логіка
2. Риторика
3.Фізичне виховання
4. Основи медичних знань
5. Вікова фізіологія і валеологія
6. Вступ до спеціальності
Екзаменаційні дисципліни:
1. Ділова Українська мова
2. Спеціальні історичні дисципліни
3. Історія стродавнього світу
4. Історія слов’янських народів
5. Біосоціогенез людини          

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Іноземна мова.
2. Історія України.
3. Фізичне виховання.
4. Цивілізаційні моделі суспільства
Екзаменаційні дисципліни:
1. Археологія.
2. Історія слов'янських народів.               
3. Історія стародавнього світу.
4. Психологія.
5. Генеза суспільства

ІІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Фізичне виховання
2.  Історична географія
3.  Технічні засоби навчання
4.  Латинська мова
5. Людина і цивілізація
3.  Спеціальні суспільствознавчі дисципліни
Екзаменаційні дисципліни:
1. Педагогіка
2. Історія України
3. Історія середніх віків
4. Історія слов’янських народів 

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Історичне краєзнавство
2. Історія слов'янських народів
3. Основи екології
4. Технічні засобти навчання
5. Громадянська освіта            
6. Основи наукових досліджень
7. Методика громадянського виховання 
8.Фізичне виховання
Екзаменаційні дисципліни:
1. Іноземна мова
2. Історія середніх віків
3. Історія України
4. Психологія

ІІІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Релігієзнавство
2. Етика та естетика
3. Безпека життєдіяльності та ЦО
4. Основи охорони праці
5. Освітньо-виховні системи та технології       
6. Шкільний курс "Основи економічних знань"
та методика навчання
Екзаменаційні дисципліни:
1. сторія педагогіки
2. сторія України
3. Нова історія країн Європи та Америки
4. Історія слов’янських народів
5. Громадянська освіта
 

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Історія України
2. Педагогічна творчість
3. Теорія та методика навчання історії
4. Основи охорони праці
Екзаменаційні дисципліни:
1. Історія культури зарубіжних країн
2. Історія слов'янських народів
3. Нова історія країн Європи та Америки       
4. Основи економічної теорії
5. Шкільний курс "Основи економічних знань"
та методика навчання
6. Фізичне виховання 
IV курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1.  Шк. курс історії України та МН
2. Шк. курс всесвітньої історії та МН
3. Історія Уркаїни
4. Нова історія країн Азії та Африки           
5. ТМН правознавства
Екзаменаційні дисципліни:
1.  Соціологія
2.  ТМН історії
3.  Українська етнографія
4. Шкільний курс "історія світової культури" та МН

ІІ семестр

Залікові дисципліни:
1. Політологія
2. ТМН суспільно-політичних дисциплін          
3. Шкільний курс "Рідний край" та МН
4. Основи демократії

Екзаменаційні дисципліни:
1. Історія України
2. Нова історія Азії та Африки
3. Нова історія країн Європи і Америки
4. ТМН навчання правознавства
Країнознавство

 
    V курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Основи праці в галузі
2. Вища освіта і болонський процес
3. Історія української культури
4. Новітня історія країни Азії та Африки
5. Інтелектуальна вланість (для магістрів)
6. Методологія і методи наукових досліджень
7. Організація управління навчального поцесу і виховної роботи у ВНЗ
Екзаменаційні дисципліни:
1. Історіографія нової і новітньої історії
2. ТМН суспільно-політичних дисциплін
3. Народознавство
4. Міжнародне право

ІІ семестр